CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẾ GIỚI ONLINE - 0938.71.0938

Hướng dẫn cài blogspot cơ bản

Hướng dẫn cài blogspot cơ bản

 1. Truy cập blogger.com tạo cho mình 1 blog

2. Ở thanh sidebar bên trái, chọn mục chủ đề. Ở góc trên bên phải mục chủ đề, chọn Sao lưu/khôi phục -> upload theme lên

3. Ở thanh sidebar bên trái, chọn mục cài đặt -> khác -> nhập nội dung -> upload data lên

4. Cài đặt -> khác -> bật liên kết tiêu đề và đính kèm (có) (bước này dành cho theme flatsome)

5. Cài đặt -> tùy chọn tìm kiếm -> thẻ meta mô tả -> bật lên và nhập nội dung mô tả

6. Khi đăng bài ở mục bên phải có ô mô tả tìm kiếm, ấn vào và nhập nội dung Nâng cao

7. Cài đặt -> cơ bản -> nhập mô tả blog

8. Cài đặt -> ngôn ngữ và định dạng -> chỉnh sửa múi giờ thành GMT+7 Hà Nội

9. Cài đặt -> tùy chọn tìm kiếm -> Robots.txt tùy chỉnh -> bật -> tham khảo https://www.thegioionline.vn/robots.txt

10. Cài đặt ->tùy chọn tìm kiếm -> thiết lập google search console